Betingelser for gemte kort

Særlige vilkår for køb af sæsonkort ved ratebetaling

Ønsker du at benytte dig af ratebetaling skal du vælge ratebetalingsproduktet ved fornyelse eller køb af sæsonkort.

 

For betaling i rater gælder nedenfor anførte særlige vilkår, mens vores øvrige generelle handels- og leveringsbetingelser samtidig er gældende.

For ratebetalinger af følgende sæsonkort-produkter tillægges i sæsonen 2019/2020 en ekstra pris foruden normalprisen som vist herunder:


Langside Midt - ratebetaling 3 måneder: 25 kroner

Langside Midt - ratebetaling 6 måneder: 55 kroner

Langside Ydre - ratebetaling 3 måneder: 35 kroner

Langside Ydre - ratebetaling 6 måneder: 65 kroner

Bag mål voksen - ratebetaling 3 måneder: 25 kroner

Bag mål voksen - ratebetaling 6 måneder: 55 kroner

Bag mål barn/pensionist - ratebetaling 3 måneder: 30 kroner

Bag mål barn/pensionist - ratebetaling 6 måneder: 45 kroner

 

1. ratebetaling finder sted samme dag, som du gennemfører købet. De efterfølgende ratebetalinger vil herefter blive opkrævet samme dag i efterfølgende måneder.

EKSEMPEL: Du køber et sæsonkort med ratebetaling på 6 måneder den 20. juni. 1. ratebetaling vil derfor blive opkrævet samme dag - altså 20. juni, mens de resterende opkræves 20. juli, 20. august, 20. september, 20. oktober og 20. november.

Efter endt betaling værdisættes et ratebetalt sæsonkort som køb på almindelig vis: Rategebyret dækker udelukkende ydelsen ratebetaling og anses derfor ikke som en del af sæsonkortets værdi. 

Betingelser for gemt kort

Ved ratebetaling giver du samtidig tilladelse til, at vi gemmer dine kortoplysninger, og at betaling for senere rater automatisk trækkes fra det betalingskort, som du har oplyst ved dit initielle køb.

Du er ansvarlig for, at de oplyste kort­oplysninger er valide ved trækning af hver enkelt rate. Såfremt de angivne oplysninger ikke er det – fx som følge af, at betalingskortet er udløbet eller spærret, vil du blive informeret om den manglende betaling. Du vil herefter kunne tilmelde dig betaling via et andet betalingskort.

Ønsker du at skifte til et andet betalingskort, gøres dette let via shop.aalborghaandbold.dk - her skal du logge ind på din konto. Efterfølgende er der mulighed for under "Min Konto" øverst i højre hjørne at få adgang til "Skift betalingskort" funktionen.

Ved køb af produkter via ratebetaling eller abonnement modtager man efterfølgende en kvitteringsmail, der indeholder oplysninger om, hvornår hver fremtidig betaling falder. Denne betaling vil altid ske automatisk, medmindre dit betalingskort udskiftes. I så fald skal du følge ovenstående guide for ændring af betalingskort.

Tilknyttet kreditkort

For at kunne benytte muligheden for ratevis betaling af et sæsonkort hos Aalborg Håndbold, er det en forudsætning, at du til din konto på shop.aalborghaandbold.dk, har tilknyttet et betalingskort, således der kan ske en automatisk betaling, når betalingsterminerne forfalder. Dit kort skal være godkendt til abonnementsbetaling af din bank. 

Betalingsmisligholdelse

Det er dit ansvar som kunde, at der er penge på din bankkonto, således de tidligere anførte ratebetalinger kan gennemføres. 

Er der ikke midler på dit tilknyttede kort til betaling af en rate, modtager du en mail til den e-mail adresse, der er tilknyttet din konto på shop.aalborghaandbold.dk, indeholdende et betalingspåkrav, hvorefter du har 10 dage til at betale den skyldige rate.

Har du ikke betalt den skyldige rate inden 10 dages udløb af fristen, betragtes dette som væsentlig misligholdelse, og aftalen vedrørende ratemæssig betaling af dit sæsonkort vil blive ophævet, og dit sæsonkort vil blive annulleret og erklæret ikke gyldigt.