Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK 

Når du opretter en konto på Aalborg Håndbolds webshop, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
E-mail adresse


Vi indsamler og behandler dine oplysninger med det formål at kunne levere dine købte produkter til dig. Samtidigt opbevarer vi også dine oplysninger for at kunne komme i kontakt. Det kunne være i forbindelse med flytning af kampe, relevant information i forhold til sæsonkort eller anden vigtig information.

Når du opretter en konto, opretholder vi denne i  Aalborg Håndbold 5 år efter oprettelsen eller dit seneste køb. Vi opretholder kontoen hos vores nuværende kunder af hensyn til brug af vores webshop samt udsendelse af vigtig information. Hos tidligere kunder opretholder vi fortsat kontoen indtil 5 år efter oprettelsen af hensyn til at gøre processen for fremtidige køb så let som muligt for vores kunder på webshoppen.

Dine oplysninger opbevares sikkert og fortroligt elektronisk med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Vi gennemgår løbende vores håndtering af brugeroplysningerne for hele tiden at kunne opbevare disse så forsvarligt som muligt.

Administrationsmedarbejderne i Aalborg Håndbold har adgang til brugeroplysningerne. Samtlige medarbejdere hos Aalborg Håndbold er jævnfor virksomhedens persondatahåndbog bevidst om ansvaret i forbindelse med håndtering af disse oplysninger.
Den dataansvarlige hos Aalborg Håndbold er Lars Skjøth Bruhn, Administrationschef.

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre, med mindre vi er forpligtet til det efter lovgivningen eller en retlig afgørelse, hvis der er relevant i forhold til lovovertrædelser og efterforskning heraf, eller i andre tilsvarende situationer, hvor væsentlige grunde taler for, at vi videregiver oplysningerne.

Vi videregiver aldrig dine oplysninger til brug for markedsføring eller andre kommercielle formål.

Du kan anmode om at få slettet din egen konto ved at skrive til info@aalborghaandbold.dk, hvorefter vi sletter eller anonymiserer alle oplysninger om dig, som vi ikke er retligt forpligtet til at opbevare.

Efter persondataloven har du nogle rettigheder som registreret person. Du kan anmode om indsigt i, hvordan Aalborg Håndbold behandler oplysninger om dig, samt hvilke oplysninger vi behandler. Du kan få berigtiget urigtige oplysninger og suppleret ufyldestgørende oplysninger, og du kan anmode om, at vi sletter oplysninger eller begrænser behandlingen, og du kan gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Disse rettigheder har du ifølge Persondataloven, og henvendelser i forbindelse med dette bedes rettes til Aalborg Håndbold via mail info@aalborghaandbold.dk.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af oplysninger om dig. Du kan finde yderligere informationer herom på www.datatilsynet.dk.  

Du har ligeledes ret til at klage over dit køb. Henvendelser herom bedes også rettes til Aalborg Håndbold via mail info@aalborghaandbold.dk.

Enhver mulig tvist mellem Aalborg Håndbold og kunden afgøres under dansk lovgivning.

Personoplysninger

Aalborg Håndbold gemmer oplysninger om navn, adresse og by, telefonnummer samt e-mail i forbindelse med bestillingen. Disse oplysninger klassificeres som almindelige personoplysninger.

Begæring om sletning af personoplysninger bedes rettet til info@aalborghaandbold.dk, hvorefter personoplysninger slettes efter 5 år, idet oplysninger om køb er omfattet af lovgivning om bogføringsmateriale.

Databehandler er udbyderen af billethåndtering, Venue Manager A/S, CVR-nr. 38216031, med hvem Aalborg Håndbold har indgået databehandleraftale med under henvisning til Persondataforordningen

Denne privatlivspolitik er opdateret og gældende fra d. 7. februar 2020.