Handelsbetingelser

 

Handelsbetingelser (salgs- og leveringsbetingelser) for køb hos Aalborg Håndbold

Billetkøb og billetbestilling:

Aftaleindgåelsen Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. Aftalen er først bindende for begge parter, når Aalborg Håndbold har registreret og modtaget betaling. I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Billetkøbet Billetter kan købes kontant i Aalborg Håndbolds administration eller via shop.aalborghaandbold.dk. Ved køb oprettes du i billetsystemet som kunde, og afgiver personlige oplysninger som navn, bopæl, e-mail, oplysninger om betalingskort etc. For at afslutte køb af billetter skal du godkende nærværende handelsbetingelser. Billetkøbet underlagt dansk rets almindelige regler. Retten i Aalborg er værneting.

Et sæsonkort gælder til alle hjemmekampe arrangeret af Aalborg Håndbold.

Levering Når du køber dine billetter via shop.aalborghaandbold.dk modtager du din billet via e-mail hurtigst muligt. Hvis du ikke har modtaget e-mail med din billet inden for 24 timer efter gennemført køb, skal du rette henvendelse til shop.aalborghaandbold via info@aalborghaandbold.dk.

Betaling Du kan betale for dine billetter med Dankort og Visakort samt andre kreditkort. Al kommunikation mellem dig og Aalborg Håndbold sker krypteret. Der er derfor ikke andre, der kan se dine kortoplysninger. Dine kortoplysninger sendes direkte til Nets Danmark A/S, og Aalborg Håndbold gemmer ikke kortoplysningerne (Ratebetalinger undtaget).

Billetten Billetten med den påtrykte stregkode er dit adgangsbevis til det pågældende arrangement. Billetten er kun gyldig, såfremt stregkoden er aktiveret. Stregkoden accepteres kun én gang. Billetten kan derfor ikke anvendes flere gange. HUSK at det ifølge "Lov (2007-05-23 nr. 458) om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer" er forbudt at søge opnået fortjeneste gennem videresalg af koncertbilletter.

Ændring af arrangement Ændring af et arrangement kan ske indtil 48 timer før oprindelig afholdelse. Der er her typisk tale om ændring af spilletidspunktet herunder dato og tidspunkt for et håndboldarrangement. Ændringerne kan ske som led i aftaler mellem den turneringsansvarlige og et givent medie. Ændringer i datoen, tidspunkt, spillested, delvis gennemførelse af arrangementet m.v. er ikke en aflysning, og pengene refunderes ikke ved ændring. Ændring af et arrangement meddeles via den ved købet oplyste e-mail (hvis du er oprettet som kunde i forbindelse med købet) samt på www.aalborghaandbold.dk.

Ombytning eller refundering Billetter kan ikke ombyttes til andre prisgrupper eller andet arrangement. Billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning. 

Aflysning Et arrangement er aflyst, hvis det ikke gennemføres. Aflysning af et arrangement meddeles via den ved købet oplyste e-mail samt på www.aalborghaandbold.dk. Ved aflysning refunderes billetprisen automatisk, og beløbet indsættes på det anvendte betalingskort indenfor 8 hverdage. Hvis arrangementet er købt kontant, skal du henvende dig til Aalborg Håndbolds administration for at få beløbet refunderet. Betalingsgebyr og billetgebyr refunderes ikke.

Reklamation Enhver form for reklamation, der vedrører selve arrangementet, skal rettes direkte til Aalborg Håndbold.

Forbehold Aalborg Håndbold forbeholder sig ret til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetaling af billettens pris samt gebyrer. Aalborg Håndbold tager forbehold for fejl i oplysninger om arrangementer herunder bl.a. priser, spillested, dato og tidspunkt samt for udsolgte arrangementer. Aalborg Håndbold er alene ansvarlig for billetkøberens eventuelle direkte tab, såfremt ansvar er idømt efter dansk rets almindelige regler.

Fotografering og optagelser Fotografering og optagelser finder sted ved alle arrangementer og anvendes kommercielt.

Billetbestilling Billetter bestilles med de rettigheder som anført under "Billetkøb og billetbestilling".

 

Personoplysninger

Aalborg Håndbold gemmer oplysninger om navn, adresse og by, telefonnummer samt e-mail i forbindelse med bestillingen. Disse oplysninger klassificeres som almindelige personoplysninger.

Begæring om sletning af personoplysninger bedes rettet til info@aalborghaandbold.dk, hvorefter personoplysninger slettes efter 5 år, idet oplysninger om køb er omfattet af lovgivning om bogføringsmateriale.

Databehandler er udbyderen af billethåndtering, Venue Manager A/S, CVR-nr. 38216031, med hvem Aalborg Håndbold har indgået databehandleraftale med under henvisning til Persondataforordningen

 

Særlige vilkår for køb af sæsonkort ved ratebetaling


Ønsker du at benytte dig af ratebetaling skal du vælge ratebetalingsproduktet ved fornyelse eller køb af sæsonkort.

 

For betaling i rater gælder nedenfor anførte særlige vilkår, mens vores øvrige generelle handels- og leveringsbetingelser samtidig er gældende.

For ratebetalinger af følgende sæsonkort-produkter tillægges en ekstra pris foruden normalprisen som vist herunder:


Langside Midt - ratebetaling 3 måneder: 25 kroner

Langside Midt - ratebetaling 6 måneder: 55 kroner

Langside Ydre - ratebetaling 3 måneder: 35 kroner

Langside Ydre - ratebetaling 6 måneder: 65 kroner

Bag mål voksen - ratebetaling 3 måneder: 25 kroner

Bag mål voksen - ratebetaling 6 måneder: 55 kroner

Bag mål barn/pensionist - ratebetaling 3 måneder: 30 kroner

Bag mål barn/pensionist - ratebetaling 6 måneder: 45 kroner

 

1. ratebetaling finder sted samme dag, som du gennemfører købet. De efterfølgende ratebetalinger vil herefter blive opkrævet samme dag i efterfølgende måneder.

EKSEMPEL: Du køber et sæsonkort med ratebetaling på 6 måneder den 20. juni. 1. ratebetaling vil derfor blive opkrævet samme dag - altså 20. juni, mens de resterende opkræves 20. juli, 20. august, 20. september, 20. oktober og 20. november.

Efter endt betaling værdisættes et ratebetalt sæsonkort som køb på almindelig vis: Rategebyret dækker udelukkende ydelsen ratebetaling og anses derfor ikke som en del af sæsonkortets værdi.

 

Tilknyttet kreditkort

For at kunne benytte muligheden for ratevis betaling af et sæsonkort hos Aalborg Håndbold, er det en forudsætning, at du til din konto på shop.aalborghaandbold.dk, tilknyttet et betalingskort, således der kan ske en automatisk betaling, når betalingsterminerne forfalder. Dit kort skal være godkendt til abonnementsbetaling af din bank. 

 

Betalingsmisligholdelse:

Det er dit ansvar som kunde, at der er penge på din bankkonto, således de tidligere anførte ratebetalinger kan gennemføres. 

Er der ikke midler på dit tilknyttede kort til betaling af en rate, modtager du en mail til den e-mail adresse, der er tilknyttet din konto på shop.aalborghaandbold.dk, indeholdende et betalingspåkrav, hvorefter du har 10 dage til at betale den skyldige rate.

Har du ikke betalt den skyldige rate inden 10 dages udløb af fristen, betragtes dette som væsentlig misligholdelse, og aftalen vedrørende ratemæssig betaling af dit sæsonkort vil blive ophævet, og dit sæsonkort vil blive annulleret og erklæret ikke gyldigt. 

 

Aftaleindgåelsen:

Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. Aftalen er først bindende for begge parter, når Aalborg Håndbold har registreret og modtaget betaling. I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af sæsonkort ikke omfattet af fortrydelsesretten.

 

Privatlivspolitik:

 

Når du opretter en konto på Aalborg Håndbolds webshop, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
E-mail adresse


Vi indsamler og behandler dine oplysninger med det formål at kunne levere dine købte produkter til dig. Samtidigt opbevarer vi også dine oplysninger for at kunne komme i kontakt. Det kunne være i forbindelse med flytning af kampe, relevant information i forhold til sæsonkort eller anden vigtig information.

Når du opretter en konto, opretholder vi denne i  Aalborg Håndbold 5 år efter oprettelsen eller dit seneste køb. Vi opretholder kontoen hos vores nuværende kunder af hensyn til brug af vores webshop samt udsendelse af vigtig information. Hos tidligere kunder opretholder vi fortsat kontoen indtil 5 år efter oprettelsen af hensyn til at gøre processen for fremtidige køb så let som muligt for vores kunder på webshoppen.

Dine oplysninger opbevares sikkert og fortroligt elektronisk med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Vi gennemgår løbende vores håndtering af brugeroplysningerne for hele tiden at kunne opbevare disse så forsvarligt som muligt.

Administrationsmedarbejderne i Aalborg Håndbold har adgang til brugeroplysningerne. Samtlige medarbejdere hos Aalborg Håndbold er jævnfor virksomhedens persondatahåndbog bevidst om ansvaret i forbindelse med håndtering af disse oplysninger.
Den dataansvarlige hos Aalborg Håndbold er Stine Solskov Gregersen, Koordinator.

 

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre, med mindre vi er forpligtet til det efter lovgivningen eller en retlig afgørelse, hvis der er relevant i forhold til lovovertrædelser og efterforskning heraf, eller i andre tilsvarende situationer, hvor væsentlige grunde taler for, at vi videregiver oplysningerne.

Vi videregiver aldrig dine oplysninger til brug for markedsføring eller andre kommercielle formål.

Du kan anmode om at få slettet din egen konto ved at skrive til info@aalborghaandbold.dk, hvorefter vi sletter eller anonymiserer alle oplysninger om dig, som vi ikke er retligt forpligtet til at opbevare.

Efter persondataloven har du nogle rettigheder som registreret person. Du kan anmode om indsigt i, hvordan Aalborg Håndbold behandler oplysninger om dig, samt hvilke oplysninger vi behandler. Du kan få berigtiget urigtige oplysninger og suppleret ufyldestgørende oplysninger, og du kan anmode om, at vi sletter oplysninger eller begrænser behandlingen, og du kan gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Disse rettigheder har du ifølge Persondataloven, og henvendelser i forbindelse med dette bedes rettes til Aalborg Håndbold via mail info@aalborghaandbold.dk.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af oplysninger om dig. Du kan finde yderligere informationer herom på www.datatilsynet.dk.  

Du har ligeledes ret til at klage over dit køb. Henvendelser herom bedes også rettes til Aalborg Håndbold via mail info@aalborghaandbold.dk.

Enhver mulig tvist mellem Aalborg Håndbold og kunden afgøres under dansk lovgivning.

Denne privatlivspolitik er opdateret og gældende fra d. 28. juni 2018 kl. 15:30