Handelsbetingelser

 

 

Handelsbetingelser (salgs- og leveringsbetingelser) for køb hos Aalborg Håndbold

 

Sæsonkort 2021/2022

Et sæsonkort købt før sæsonens start gælder til alle hjemmekampe arrangeret af Aalborg Håndbold. For sæsonen 2021/2022 giver sæsonkortet adgang til følgende:

Med et sæsonkort er der derudover også adgang til følgende kampe, såfremt Aalborg Håndbold deltager heri:

Sæsonkort-fordele: Med et sæsonkort har man derudover følgende fordele.

 

Priser på sæsonkort for sæsonen 2021/2022:

Langside - Midt: 2.295 kr.
Langside: 2.195 kr.
Hjørne: 2.095 kr.
Bag Mål Voksen: 1.745 kr.
*Bag Mål Barn/Pensionist/Studerende: 1.295 kr.

* Ved sæsonkort med barn/pensionist/studerende rabat kan der forlanges fremvisning af ID eller anden relevant dokumentation ved scanning i døren. Hav derfor altid ID/dokumentation med til kampene. Børn er i alderen 3-15 år. 

 

Ønsker du at flytte sæde? Kontakt venligst Aalborg Håndbold via mail: info@aalborghaandbold.dk eller på telefon 9635 2030 for at høre nærmere om mulighederne.

Særlige vilkår ved sæsonkortkøb: Med et sæsonkort fra sæsonens start hos Aalborg Håndbold er man minimum garanteret et bestemt antal kampe (antallet vides forventeligt ultimo juni). Ekstraordinære omstændigheder kan for Aalborg Håndbolds vedkommende umuliggøre at opfylde denne garanti. Det kan eksempelvis være i form af aflysninger/omstruktureringer af dele af sæsonen eller restriktioner forårsaget af coronavirus eller andet. Særlige restriktioner for antal af tilskuere pr. kamp fra myndigheder og/eller andre kan betyde, at man til udvalgte kampe vil blive placeret på et andet sæde end sit sædvanlige. 

Rettigheder for sæsonkortholdere ved misligholdelse: Såfremt sæsonkortholdere ikke får adgang til det garanterede antal hjemmekampe i sæsonen 2021/2022 har sæsonkortholderen ret til kompensation. Ved køb af sæsonkort efter sæsonens start, udregnes muligheden for kompensation ud fra det antal kampe, som forventet er tilbage i sæsonen fra købets dato. Kompensationen udregnes efter følgende model:

(Beløbet betalt for sæsonkortet / garanterede kampe) * (garanterede kampe – antal spillede kampe med adgang som sæsonkortholder) = mulig kompensation*

Eksempel se under sæson 2020/2021

Såfremt det bliver aktuelt med en evt. kompensation vil denne mulighed først tilgå sæsonkortholderen, når sæsonen er færdigspillet eller det fulde omfang af "misligeholdensen" kendes, da det først her vides, hvor mange kampe sæsonkortholderen evt. får mulighed for kompensation for.

 

 

Sæsonkort på abonnement

Med et sæsonkort på abonnement får du adgang til din egen plads, de samme kampe og samme fordele som ved det ”traditionelle” sæsonkort – til gengæld får du her mulighed for at betale med en fast lav månedlig ydelse.

Priser pr. måned til og med juni 2021:

Langside – Midt: 183 kr.
Langside: 175 kr.
Hjørne: 167 kr.
Bag Mål Voksen: 133 kr.
Bag Mål Barn/Pensionist/Studerende: 92 kr.

 

Priser pr. måned fra juli 2021:

Langside – Midt: 192 kr.
Langside: 183 kr.
Hjørne: 175 kr.
Bag Mål Voksen: 146 kr.
Bag Mål Barn/Pensionist/Studerende: 108 kr.

 

OBS.!!: Ved at tegne et nyt sæsonkort til sæsonen 2021/2022 før juli 2021 gælder der nogle lidt andre betingelser. Køber du dit sæsonkort som abonnement, vil du frem til 30. juni 2021 kun blive opkrævet 1 kr. pr. måned. Du vil derefter gældende fra 1. juli 2021 blive opkrævet din faste månedlige betaling.

Væsentligste forskelle på et engangsbetalt sæsonkort og sæsonkort på abonnement: Ved et engangsbetalt sæsonkort betaler du det fulde beløb ved gentegningen/oprettelsen. Det engangsbetalte sæsonkort ophører samtidigt som den enkelte sæson, og det skal herefter gentegnes for den kommende sæson.

Sæsonkort på abonnement løber på ubestemt tid frem til en evt. opsigelse, og du slipper dermed for at gentegne efter hver sæson. Læs mere om vilkårene under ”opsigelse og bindingsperiode”.

Dit abonnement gælder fra det øjeblik, du opretter det. Fra oprettelsesdagen har du derfor adgang til den næste Aalborg Håndbold hjemmekamp – også hvis denne spilles samme dag som oprettelsen.

Betaling i alle årets måneder: Med sæsonkort på abonnement betaler du samme ydelse i alle årets 12 måneder – også de måneder, hvor der ikke spilles kampe. Det skyldes, at den samlede pris er ligeligt fordelt ud på hele året. På same måde betales der heller ikke ekstra i måneder, hvor der eksempelvis spilles fire hjemmekampe.

Hvornår skal der betales? Første betaling sker samme dag, som du opretter dit sæsonkortabonnement. Tegner du eksempelvis sæsonkort på abonnement den 5. juli, vil du efterfølgende blive opkrævet din månedlige betaling den 5. i hver måned.

Opsigelse og bindingsperiode: Ved oprettelse af et sæsonkort på abonnement er der en bindingsperiode på 6 måneder fra oprettelsesdatoen. Derefter kan abonnementet opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelse skal ske ved at rette henvendelse til Aalborg Håndbold på mail: info@aalborghaandbold.dk

Særlige vilkår ved sæsonkort på abonnement: For sæsonkort på abonnement gælder samme særlige vilkår og rettigheder ved misligholdelse som nævnt ovenfor under ”sæsonkort”. Aalborg Håndbold forbeholder sig dog retten til ved sæsonkort på abonnement forholdsmæssigt at ændre disse afhængig af datoen for oprettelsen af abonnementet samt datoen for en evt. opsigelse.

Sæsonkort på abonnement kan tegnes året rundt. Aalborg Håndbold forbeholder sig dog retten til at suspendere for ny salg af sæsonkort på abonnement i udvalgte perioder.

Forbehold for prisændringer: Aalborg Håndbold forbeholder sig retten til at justere prisen på sæsonkort på abonnement fra sæson til sæson. En evt. ændring i abonnementsprisen vil effektueres pr. 1. juli det pågældende år. I tilfælde af prisændringer vil alle med sæsonkort på abonnement blive varslet om dette, og man vil i dette tilfælde få mulighed for at opsige abonnementet uden for den ellers gældende opsigelse- og bindingsperiode. 

 

 

Sæsonkort 2020/2021

Et sæsonkort købt fra sæsonens start gælder til alle hjemmekampe arrangeret af Aalborg Håndbold. For sæsonen 2020-2021 giver sæsonkortet som udgangspunkt adgang til 23 hjemmekampe med følgende forventede fordeling:

Med et sæsonkort er der derudover også adgang til følgende kampe, såfremt Aalborg Håndbold deltager heri:

Sæsonkort-fordele: Med et sæsonkort har man derudover følgende fordele, såfremt disse tiltag er mulige at gennemføre:

Ønsker du at flytte sæde? Kontakt venligst Aalborg Håndbold via mail: info@aalborghaandbold.dk eller på telefon 9635 2030.

Særlige vilkår ved sæsonkortkøb: Med et sæsonkort fra sæsonens start hos Aalborg Håndbold er man minimum garanteret muligheden for adgang til 23 hjemmekampe i sæsonen 2020/2021. Ekstraordinære omstændigheder kan for Aalborg Håndbolds vedkommende umuliggøre at opfylde dette. Det kan eksempelvis være i form af aflysninger/omstruktureringer af dele af sæsonen eller restriktioner forårsaget af coronavirus eller andet. Særlige restriktioner for antal af tilskuere pr. kamp fra myndigheder og/eller andre kan betyde, at man til udvalgte kampe vil blive placeret på et andet sæde end sit sædvanlige. 

Rettigheder for sæsonkortholdere ved misligholdelse: Såfremt sæsonkortholdere ikke får adgang til minimum 23 hjemmekampe i sæsonen 2020/2021 har sæsonkortholderen ret til kompensation. Ved køb af sæsonkort efter sæsonens start, udregnes muligheden for kompensation ud fra det antal kampe, som forventet er tilbage i sæsonen fra købets dato. Kompensationen udregnes efter følgende model:

(Beløbet betalt for sæsonkortet / 23) * (23 – antal spillede kampe med adgang som sæsonkortholder) = mulig kompensation*

Eksempel ved sæsonkort af typen ”Langside - Midt” med en pris på 2.195 kr., hvor det samlede antal kampe med adgang for sæsonkortholdere ender på 20 kampe:

(2195 / 23) * (23 – 20) = 285 kr.

Ved dette eksempel har man altså mulighed for kompensation på 285 kr.

Såfremt det bliver aktuelt med en evt. kompensation vil denne mulighed først tilgå sæsonkortholderen, når sæsonen er færdigspillet, da det først her vides, hvor mange kampe sæsonkortholderen evt. får mulighed for kompensation for.

 

Billetkøb og billetbestilling

Aftaleindgåelsen: Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. Aftalen er først bindende for begge parter, når Aalborg Håndbold har registreret og modtaget betaling. I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Billetkøbet: Billetter kan købes kontant i Aalborg Håndbolds administration eller via shop.aalborghaandbold.dk. Ved køb oprettes du i billetsystemet som kunde, og afgiver personlige oplysninger som navn, bopæl, e-mail, oplysninger om betalingskort etc. For at afslutte køb af billetter skal du godkende nærværende handelsbetingelser. Billetkøbet er underlagt dansk rets almindelige regler. Retten i Aalborg er værneting.

Levering: Når du køber dine billetter via shop.aalborghaandbold.dk modtager du din billet via e-mail hurtigst muligt. Hvis du ikke har modtaget e-mail med din billet inden for 24 timer efter gennemført køb, skal du rette henvendelse til Aalborg Håndbold via mail: info@aalborghaandbold.dk

Betaling: Du kan betale for dine billetter med Dankort og Visakort samt andre kreditkort eller MobilePay. Al kommunikation mellem dig og Aalborg Håndbold sker krypteret. Der er derfor ikke andre, der kan se dine kortoplysninger. Dine kortoplysninger sendes direkte til Nets Danmark A/S, og Aalborg Håndbold gemmer ikke kortoplysningerne (sæsonkort på abonnement er undtaget dette).

Billetten: Billetten med den påtrykte stregkode/QR-kode er dit adgangsbevis til det pågældende arrangement. Billetten er kun gyldig, såfremt stregkoden er aktiveret. Stregkoden accepteres kun én gang. Billetten kan derfor ikke anvendes flere gange. HUSK at det ifølge "Lov (2007-05-23 nr. 458) om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer" er forbudt at søge opnået fortjeneste gennem videresalg af koncertbilletter.

Ændring af arrangement: Ændring af et arrangement kan ske indtil 48 timer før oprindelig afholdelse. Der er her typisk tale om ændring af spilletidspunktet herunder dato og tidspunkt for et håndboldarrangement. Ændringerne kan ske som led i aftaler mellem den turneringsansvarlige og et givent medie. Ændringer i datoen, tidspunkt, spillested, delvis gennemførelse af arrangementet m.v. er ikke en aflysning, og pengene refunderes ikke ved ændring. Ændring af et arrangement meddeles via den ved købet oplyste e-mail (hvis du er oprettet som kunde i forbindelse med købet) samt på www.aalborghaandbold.dk.

Ombytning eller refundering: Billetter kan ikke ombyttes til andre prisgrupper eller andet arrangement. Billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning. 

Aflysning: Et arrangement er aflyst, hvis det ikke gennemføres. Aflysning af et arrangement meddeles via den ved købet oplyste e-mail samt på www.aalborghaandbold.dk. Ved aflysning refunderes billetprisen automatisk – nærmere information vil i så fald tilgå billetindehaveren via mail. Hvis produktet er købt kontant, skal du henvende dig til Aalborg Håndbolds administration for at få beløbet refunderet. Evt. betalingsgebyr og billetgebyr refunderes ikke.

Reklamation: Enhver form for reklamation, der vedrører selve arrangementet, skal rettes direkte til Aalborg Håndbold.

Forbehold: Aalborg Håndbold forbeholder sig ret til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetaling af billettens pris samt gebyrer. Aalborg Håndbold tager forbehold for fejl i oplysninger om arrangementer herunder bl.a. priser, spillested, dato og tidspunkt samt for udsolgte arrangementer. Aalborg Håndbold er alene ansvarlig for billetkøberens eventuelle direkte tab, såfremt ansvar er idømt efter dansk rets almindelige regler.

Fotografering og optagelser: Fotografering og optagelser finder sted ved alle arrangementer og anvendes kommercielt.

Billetbestilling: Billetter bestilles med de rettigheder som anført under "Billetkøb og billetbestilling".

 

Merchandise

Levering: Aalborg Håndbold bestræber sig på at afsende bestilte merchandisevarer senest en hverdag efter bestilling. Herefter skal tillægges en leveringstid på 2-4 hverdage. Der kan dog være længere leveringstid på udvalgte varer, som vil fremgå i beskrivelsen af det enkelte produkt.

Ved hjemmelevering betaler kunden forsendelsen. Dette beløb er 49 kr. Det er ligeledes som udgangspunkt muligt at afhente sine varer på Aalborg Håndbolds kontor eller til næste hjemmekamp uden ekstra beregning.

International Shipping: For deliveries outside of Denmark, the shipping price is 150 DKK. Select “Delivery Europe”, when you buy your products.

Reklamationsret: Som kunde har du ret til at reklamere for et produkt, der har fejl eller mangler, som var at finde på produktet, da dette blev solgt. Reklamationsretten gælder i to år, og retten omfatter materiale- og fabrikationsfejl. Ønsker du som kunde at reklamere for et produkt, skal dette som udgangspunkt ske indenfor en måned efter, at en fejl eller mangel ved det pågældende produkt er opdaget. Vær derfor opmærksom på at tjekke dine varer efter ved modtagelse.
Modtageren kan ikke kræve erstatning for en forkert leveret vare, såfremt varen er taget i brug.

Fortrydelsesret: Som kunde har du 14 dages fortrydelsesret, når du bestiller merchandiseprodukter hos Aalborg Håndbold. Vær dog opmærksom på, at porto ikke refunderes ved fortrydelse af køb, mens specialvarer med eksempelvis tryk, heller ikke kan fortrydes. Ønsker du at gøre brug af din fortrydelsesret bedes du kontakte Aalborg Håndbold på mail: info@aalborghaandbold.dk
Køber skal selv afholde de udgifter der måtte være forbundet med returnering af en varer.

 

Aftaleindgåelsen

Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. Aftalen er først bindende for begge parter, når Aalborg Håndbold har registreret og modtaget betaling. I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler” er køb af sæsonkort ikke omfattet af fortrydelsesretten.

 

Handelsbetingelserne er opdateret pr. 19. februar 2021.